Kik vagyunk?

Az MTA Biologikum-analitikai Munkabizottság (egyben MKE Biologikum-analitikai Szakcsoport) 2015. november 23-án alakult meg, dr. Urbányi Zoltán alapító elnök fogalmazta meg a munkabizottság/szakcsoport küldetési nyilatkozatát:

„A Biologikum-analitikai Munkabizottság elsődleges célja, hogy térben, időben és szemléletben egyaránt közelebb hozza egymáshoz a különböző intézetekben, vállalatoknál dolgozó vegyészeket, biológusokat, így mindazon szakembereket, akik ezen a területen tevékenykednek. Lehetőséget kívánunk biztosítani a személyes találkozásokra, közös diszkussziókra egy évente megrendezésre kerülő konferencia keretein belül és az információk folyamatos megosztására egy biologikum-analitikai honlapon keresztül.
 
A biologikumok, azaz fehérje hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek térnyerése az XX. század utolsó éveiben, a terápiás monoklonális ellenanyagok elterjedésével gyorsult fel és ez a trend napjainkban is tart. 2012-re a világ 10 legnagyobb árbevételű gyógyszere közül hét fehérje volt, közülük hat monoklonális antitest és egy fúziós fehérje. Ezt a folyamatot világszerte tovább erősítette az elmúlt években az a tény, hogy az első fehérje alapú gyógyszerkészítmények szabadalma lejárt (pl. Filgrastim, Epo), illetve az, hogy az első monoklonális antitestek szabadalmának lejárata látótávolságon belülre került. Mindezek a gyógyszeripari folyamatok létrehozták az analitika egy új ágát, a biologikum analitikát.
Mennyire különbözik a biologikum analitika a hagyományos gyógyszeranalitikától? Legalább annyira, amennyire egy kb. 150.000 Da molekulatömegű immunoglobulin egy párszáz Da molekulatömegű kismolekulás gyógyszerhatóanyagtól. Nagymértékben! És nem csupán a méretről van szó, de arról is. A molekula felépítésében részt vevő atomok nagy száma mellett a molekulák jelentős mértékű variabilitása is bonyolítja a képet és nehezíti az analitikusok életét. Ezt a variabilitást a poszttranszlációs módosítások mellett a másod-, harmad- és negyedrendű szerkezetek változékonysága is okozza.
A biomolekulák nagy komplexitása és variabilitása új kihívások elé állítja az analitikusokat, így új módszereket, de legalábbis a hagyományos módszerek újragondolását igényli. Emellett, éppen a szerkezetmeghatározási nehézségek, illetve a szerkezet változásai miatt, amelyek a molekula méretéhez képest igen kis mértékűek is lehetnek, szükségessé vált a biológiai aktivitás vizsgálata esetenként több (nem ritkán 10-15) különböző módszerrel is. A szerkezeti és biológiai aktivitás adatok komplex, átfogó értelmezése vált szükségessé, amely újfajta szemléletet, új megközelítést igényel a biologikumokkal foglalkozó analitikusoktól, azaz feltétlenül szükséges a fiziko-kémiai és biológiai módszerekkel kapott eredmények komplex értékelése, a különböző szerkezet-hatás összefüggések átfogó vizsgálata. Emellett a különböző, speciális gyártási folyamatokból és a fehérjemolekulák bomlásából származó szennyezők minőségi és mennyiségi azonosítása a hatásosság és gyógyszerbiztonság (immunogenicitás) szempontjából is új megközelítést, a hagyományostól eltérő szemléletet igényel.
 
A biologikum analitika, mint új tudományterület eltérő szemléletű és tudományos-szakmai hátterű analitikusokat igényel, ezért elengedhetetlenül fontos a különböző kromatográfiás, spektroszkópiai, molekuláris sejtbiológiai, immunológiai módszerek és eredmények egy egységes rendszerben történő kezelése, feldolgozása és értelmezése. Ez nem működhet anélkül, hogy a különböző területek szakemberei ne ismernék a többi terület módszereit, lehetőségeit, nehézségeit és ne rendelkezzenek egy az egész területet átfogó egységes szemlélettel.”

 

A munkabizottság jelenlegi vezetősége (2021-)

Dr. Háda Viktor elnök

Dr. Iliás Attila titkár

A munkabizottság korábbi vezetősége (2015-2021)

Dr. Urbányi Zoltán elnök

Dr. Háda Viktor titkár

Háda Viktor
Háda Viktor
PhD
Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály
Iliás Attila
PhD
Richter Gedeon Nyrt., Bioassay fejlesztési osztály
Urbányi Zoltán
Urbányi Zoltán
PhD
Richter Gedeon Nyrt.